Finalen 2020!

Final förslag 2020 är
1:Vesterby / Landeryd
2:Askersund
3:
Lanna

Förslag på final dagar är: 10-12 september
Snörgolfen 26 eller 27 september